Quimone - "meer dan een winkel"

Wijsheid

Liefhebben is jezelf herkennen in iemand anders.

Eckhart Tolle

Een mens is een mens door andere mensen.

Desmond Tutu

Onszelf helen is onderdeel van het helen van de aarde.

Starhawk

Als je een levend wezen ziet dat met lijden te kampen heeft, sta er dan bij stil dat hij net zo is als wij en niet wil lijden.

Dalai Lama

De natuur is altijd onbevooroordeeld, de zon schijnt in gelijke mate op de rechtvaardige en op de onrechtvaardige.

Tao

Kwets anderen niet met wat jou zelf doet lijden.

Boeddha

Religies zijn verschillende wegen die op hetzelfde punt samenkomen, wat maakt het uit dat we verschillende wegen nemen, als we hetzelfde doel bereiken.

Mahatma Gandhi

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligt.

Ralph Waldo Emerson

Dawa's Arrival